Grid List

Банк Санхүүгийн Академи 2018 оны анхны мэдлэг хуваалцах өглөөний семинараа "FINTALENT DEVELOPMENT in the Digital Era" сэдвээр зохион байгууллаа.

Энэ удаагийн уралдааныг “БАНК БОЛОН САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулсан.

Энэ жилийн хувьд Банк Санхүүгийн Академийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Монголбанк болон Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацитай хамтран асрамжийн газрын 15-18 насны хүүхдүүдэд хувийн санхүүгээ удирдах, санхүүгийн суурь боловсрол олгоход зориулсан хөтөлбөрөөр дэмжин оролцож байна.

quality award winner

Lux training d