"Шинэ үеийн банкир" төслийн сургалтад хамрагдсан, МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн төгсөх дамжааны оюутан Б.Анужин “ХасБанкинд зээлийн ажилтнаар ажиллах хөдөлмөрийн гэрээнд гарын үсэг зурсан нь содон үйл явдал байлаа.

Люксембургийн санхүүгийн мэргэжлийн сургалтын "House of Training" байгууллага болон "Банк Санхүүгийн Академи"-ийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Люксембургийн Сангийн Яамны тэтгэлгээр 2017-2018 оны хичээлийн жилд Люксембургийн Их сургуулийн (University of Luxembourg) Санхүүгийн сургуулийн (School of Finance) магистрын хөтөлбөрт...

Энэ бол аливаа шийдвэр гаргахдаа буруу асуулт тавих явдал. Залуус ихэнхдээ шийдвэр гаргахаасаа өмнө “Яаж” гэсэн асуултыг түрүүлж тавьдаг. Зүй нь “Яагаад” гэсэн асуултыг түрүүлж тавиад, шийдвэрээ гаргасныхаа дараа “Яаж” гэсэн асуултад хариулт хайх хэрэгтэй.