C-LEVEL

[ctable]

ДАВУУ ТАЛУУД ДАВТАМЖ БОЛОМЖ

SPECIAL NEED TRAINING

Хэрэгцээнд суурилсан сургалт
Гадаадын мэргэжилтнүүдийн сургалт 4 цаг (хөнгөлөлт эдлэх)

1 [cicon icon="icon: check-circle" background="transparent" color="#3c8f3c"]

BREAKFAST MEETING

Өглөөний цай уулзалт
OУ-ын мэргэжилтнүүдтэй өглөөний цай ууж, чөлөөт ярилцлага хийх явцад туршлага солилцох, үнэ цэнэтэй мэргэжлийн холбоо үүсгэх

4 [cicon icon="icon: check-circle" background="transparent" color="#3c8f3c"]

C SUITE SERIES

Цуврал уулзалт семинар
Жилд 3-4 удаа HoT–ийн гадаад эксперт багш нар сонгосон сэдвийн хүрээнд удирдлагуудад зориулан хийх уулзалт

4 [cicon icon="icon: check-circle" background="transparent" color="#3c8f3c"]

LEADERSHIP

Манлайлал
2019 оны онцлог: Баг, хамт олныг үр дүнтэй удирдах практик арга барил, ахлах түвшний болон удирдлагын ялгааг таниулах, харилцааны аргууд, ажилтныг идэвхжүүлэх гэх мэт практикт суурилсан сургалт

1 [cicon icon="icon: check-circle" background="transparent" color="#3c8f3c"]

MANAGEMENT DEVOLOPMENT PROGRAM

Удирдлагын хөгжлийн хөтөлбөр
Байгууллагын ашигт ажиллагааг дээшлүүлэхэд чиглэсэн хүчин зүйлс болон шийдвэр гаргалтууд бизнесийн орчинд хэрхэн нөлөөлөх, түүнд дүн шинжилгээ хийх онол практикт суурилсан цуврал сургалт

1 [cicon icon="icon: check-circle" background="transparent" color="#3c8f3c"]

KNOWLEDGE SHARING SEMINAR

Мэдлэг хуваалцах семинар
ОУ-ын хурал, чуулган, сургалтад оролцогсдын шинэ соргог мэдээлэл, туршлага солилцох семинар. Үнэ төлбөргүй оролцох эрх

12 [cicon icon="icon: check-circle" background="transparent" color="#3c8f3c"]

COMPLEMENTARY DISCUSSION

Бататгах хэлэлцүүлэг
Люксембургийн Вант Улсын сургалт, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний House of Training байгууллагын сургагч багш, олон улсын зөвлөхүүдийн БСА дээрх сургалтын төгсгөлд болдог бататгах хэлэлцүүлэгт хамрагдсанаар дараагийн заах хичээлийн төлөвлөгөөтэй танилцаж дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болох бөгөөд зөвлөхүүд болон сургагч багш нартай нээлттэй ярилцлага хийх бололцоог танд олгоно. Үнэ төлбөргүй оролцох эрх

3 [cicon icon="icon: check-circle" background="transparent" color="#3c8f3c"]

PROFESSIONAL SERIES

Мэргэжлийн цуврал семинар
Сар бүр үнэ төлбөргүй оролцох эрх

12 [cicon icon="icon: check-circle" background="transparent" color="#3c8f3c"]

ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН СУРГАЛТ

Сар бүр үнэ төлбөргүй оролцох эрх

12 [cicon icon="icon: check-circle" background="transparent" color="#3c8f3c"]

QUARTERLY INFO

Улирлын мэдээлэл
Хурдацтай өөрчлөгдөж буй бизнесийн орчны шинэ мэдээ, мэдээлэл хүргэх

4 [cicon icon="icon: check-circle" background="transparent" color="#3c8f3c"]

DISCOUNT ON LOCAL TRAINING

Дотоодын 16 цагийн сургалтын хөнгөлөлт

- [cicon icon="icon: check-circle" background="transparent" color="#3c8f3c"]

DISCOUNT ON INTERNATIONAL TRAINING

Олон улсын сургалтуудаас 5-50%-ийн хөнгөлөлт эдлэх эрх

- [cicon icon="icon: check-circle" background="transparent" color="#3c8f3c"]

HBS REVIEW ONLINE BOOK

Харвардын бизнесийн удирдлагын сургуулийн цахим номын сан материал мэдээлэл хүргэх

1 [cicon icon="icon: check-circle" background="transparent" color="#3c8f3c"]

ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТАД АЖИГЛАГЧААР ОРОЛЦОХ ЭРХ

Люксембургийн Вант Улсын сургалт, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний House of Training байгууллагын сургагч багш, олон улсын зөвлөхүүд ирж сургалт явуулдаг ба энэ сургалтад ажиглагчаар жилд 1 удаагийн сургалтад үнэ төлбөргүй оролцох эрхийг танд олгоно.

1 [cicon icon="icon: check-circle" background="transparent" color="#3c8f3c"]

ОЛОН УЛСЫН СУРГАГЧ БАГШИЙН СУРГАЛТ СЕМИНАРТ ОРОЛЦОХ ЭРХ

Гадаадын орнуудын сургагч багшийн семенарт оролцох эрхийг БСА-ын шаардлага хангагдсан сургагч багшийг “Багшийн Хөгжлийн Сан”-гийн тэтэглэгээр сургалтын төлбөрийг гарган хамрагдуулах болно.

1 [cicon icon="icon: times-circle" background="transparent" color="#b22e2f"]

[/ctable]

[cbutton url="http://bfa.mn/registration/c-level/sign-up" target="blank" color="#ffffff" background="#852519" background_hover="#941610" size="6" center="yes" radius="0"]БҮРТГҮҮЛЭХ[/cbutton]

Та БСА-ийн сургалт, үйл ажиллагааны мэдээллийн мэйл жагсаалтад бүртгүүлж сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг авах боломжтой.