ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТ

Бүртгэл авч буй олон улсын танхимаар явагдах сургалтуудын жагсаалт

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Financial Analytical Skills - ANZI, Australia 2019-09-23-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 25 21
Бүртгэл хаагдсан
Corporate Account Management and Relationship Banking - ANZI, Australia 2019-09-26-нд, 9:00 цаг 800'000₮ 25 10
Leadership and high performing teams - HoT, Luxembourg 2019-10-08-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 0
Advanced Capital Markets: Derivatives, Structured products & The Mechanics of Swaps - HoT, Luxembourg 2019-11-04-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 2