Зөрчилдөөнийг удирдах, хэлцэл хийх урлаг - ANZI, Australia

Банк Санхүүгийн Академи нь олон улсын мэргэжлийн сургалтын байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж, дэлхийн түвшний мэдлэгийг эх орныхоо санхүүгийн салбарын мэргэжилтнүүдэд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр хүргэдэг уламжлалтай. Энэ удаад Австрали Шинэ Зеландын Институттэй хамтран 8 төрлийн танхимын сургалтыг санал болгож байна.

Сургалтын төгсгөлд тус институтын сертификатыг гардан авна.

AUSTRALIA NEW ZEALAND INSTITUTE (ANZI) нь ажлын байран дээрх сургалтаар ажилтнуудын ур чадвар, мэдлэгийг дээшлүүлж, банк санхүүгийн салбарт ирээдүйн өрсөлдөх чадвар бүхий ажилтан, ажил олгогч бэлтгэх зорилготой, Австралийн их сургууль юм.

ANZi – ийн цахим сургалт нь ANZ University (ANZU)-ийн цахим сургалтын систем дээр суурилсан.

Англи хэл дээр дагалдах Монгол орчуулгатай.

Зөрчилдөөнийг удирдах, хэлцэл хийх урлаг

Зорилго

Ажлын байран дээр зөрчилдөөн гарах нь элбэг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн ажилтнуудын идэвхийг сулруулах шалтгаан болдог. Иймд зөрчилдөөний уг сурвалж, шинж чанар, үр дагаврыг ухамсарлан таних улмаар шийдэл гаргах нь удирдагч хүний эзэмшвэл зохих ур чадвар болох бөгөөд энэ ур чадварыг эзэмшээгүй тохиолдолд Таны сул тал болдог.

 1. Зөрчилдөөний шинж чанар, үр дагаврыг ухамсартайгаар ойлгох
 2. Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх буруу хандлагуудыг илрүүлж, засан залруулах алхмуудыг сурах
 3. Зөрчилдөөнийг дэвэргэдэг “Эвдрэлийн гурвалжин” загвар, энэ загвараас гарах арга
 4. Thomas Killman-ий зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх стратеги
 5. Тулгарч буй асуудлыг оролцогч талуудтай харилцан ярилцах замаар эерэг уур амьсгал бүрдүүлж, хамгаалалтын хана хэрмийг нураан, оролцогч талуудын дэмжлэгийг авах
Зорилтот бүлэг Баг удирддаг бүх шатны удирдах ажилтан, захирал, менежер
Арга хэлбэр Хосоор болон багаар харилцан ярилцах, танилцуулах илтгэл тавих, асуулт хариултын тэмцээнд оролцох, дүрд хувирах дасгал гүйцэтгэнэ.
Агуулга
 1. Зөрчилдөөн түүний уг сурвалжийг тодорхойлох, анхааруулах дохио
 2. Ялах стратеги Win-Win, Life Positions (LP) загвар
 3. Хувь хүмүүсийн үзэл бодлын зөрүү, ажлын арга барилаас үүсэлтэй зөрчилдөөн, зөрчилдөөнийг дэвэргэх ааш араншин
 4. Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх буруу хандлагуудыг засан залруулах
 5. “Эвдрэлийн гурвалжин” загвар
 6. Thomas Killman-ий зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх стратеги
 7. Хэлцэлд бэлтгэх
 8. Дүр бүтээх дасгал - Хүндрэлтэй асуудлыг хэлцэл хийх замаар шийдвэрлэх
Хугацаа 2018 оны 11-р сарын 21-23-нд, 3 өдөр 8:30 - 17:30.

 

Kenny Tay
Kenny TayInternational Financial Skills Trainer & Business Consultant /CA(M) FCCA FCMA CGMA/

Kenny is a virtuoso in financial skills development whose career in banking and finance has spanned over 2 decades, covering major Asian countries such as Singapore, Malaysia, Australia, and Hong Kong. He has held various positions in corporate banking, project finance and capital market operations with organizations such as the United Overseas Bank, Singapore, the Malaysian Armed Forces Fund Board, TA Securities in Malaysia, JP Morgan Chase, the Dow Banking Group of Switzerland, the Royal Bank of Canada and the Asia Finance in Sydney, Australia. He is a Chartered Accountant in Malaysia and also a fellow of the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) and the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) in UK.

Following a career in the financial services industry, Kenny decided to shift to the training and development sector where he designs and delivers financial skills training courses for banks, multinational companies, professional organizations and government agencies across the Southeast Asian region. Kenny’s forte includes credit risk management, capital market licensing programs, finance for non-financial managers and boardroom strategies for directors of public listed companies.

As an engaging finance trainer, has delivered various training courses to more than 20,000 business executives over the last 20 years. His unique brand of delivery helps participants to appreciate Finance from a strategic perspective and to learn to peruse financial information in a manner that enables them to formulate corporate decisions, thereby improving their company’s bottom line.

Kenny’s organizational clients include the Bank of Investment and Development in Vietnam, Cambodia Airport Management Services, Axiata (Cambodia), Brunei Institute of Certified Public Accountants, UEM, Hong Leong Bank, Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA), Asian Institute of Chartered Bankers (AICB) (formerly IBBM), Asian Banking School (ABS), Telekom Malaysia, Public Bank, Maybank, SME Bank, United Overseas Bank and Bank Negara of Malaysia (Central Bank of Malaysia). Kenny has been engaged in assignments in Mongolia, and will soon be facilitating training in Myanmar, Bangladesh, and Indonesia.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-11-21-нд, 9:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-11-23-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-09-10
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 0
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-11-16-нд, 15:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 750'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
750'000 25

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил