Information technology audit - HoT, Luxembourg

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-11-13-нд, 9:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-11-16-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-09-19-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 0
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-11-05-нд, 15:00 цаг
Анхны үнэ 1'000'000₮
Хөнгөлөлттэй үнэ 850'000₮ (2018-10-31-г дуустал)
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
1'000'000 25

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил