ШИНЭ ҮЕИЙН БАНКИР

"Шинэ үеийн банкир" төслийн захиалга авч буй модулиуд

Дэд ангилал

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ II 2019-10-15-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 15
Бүртгэл хаагдсан
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ II (2) 2019-10-18-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 15
Бүртгэл хаагдсан
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Зээл авах шалтгааны шинжилгээ I: Богино хугацаат зээл 2019-10-29-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 20 14
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Зээл авах шалтгааны шинжилгээ II: Урт хугацаат зээл 2019-11-12-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 20 14
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ I: Тайлан тэнцэл, ОҮДТ 2019-11-26-нд, 9:00 цаг 360'000₮ 15 6
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ II: Мөнгөн хөрөнгийн урсгалын шинжилгээ 2019-12-10-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 9