Сургалтын бүртгэл

БҮРТГҮҮЛЭХ ЗААВАР:

  1. Гадаад багштай эсвэл англи хэл дээр явагдах сургалтад бүртгүүлж байгаа бол мэдээллээ англи хэлээр in english оруулна уу.
  2. Төлбөрийн нэхэмжлэхийг таны бүртгүүлсэн и-мэйл хаяг руу илгээнэ.

Төлбөрийн мэдээлэл

Дансаар шилжүүлэх