БАЙГУУЛЛАГА

БҮРТГҮҮЛЭХ ЗААВАР:

  1. Гадаад багштай эсвэл англи хэлтэй сургалтад бүртгүүлж байгаа бол мэдээллээ  англи хэлээр in english оруулна уу.
  2. Оролцогчийн мэдээллийг оруулсны дараа ТА өөрийнхөө мэдээллийг оруулахыг анхаарна уу.
  3. Энэ тохиолдолд оролцогчийн мэйл руу бус ТАНЫ мэйл рүү төлбөрийн нэхэмжлэхийг илгээнэ.
Оролцогчдын тоо
Оролцогчийн мэдээлэл
Төлбөрийн мэдээлэл