eLearning programme (39) - Intuition, UK

Банк Санхүүгийн Академи нь олон улсын мэргэжлийн сургалтын байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж, дэлхийн түвшний мэдлэгийг эх орныхоо санхүүгийн салбарын мэргэжилтнүүдэд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр хүргэдэг уламжлалтай. Энэ удаад Intuition олон улсын сургалтын байгууллагатай хамтран 39 төрлийн онлайн сургалтыг санал болгож байна.

Тус сургалтад хамрагдсанаар ажлын бус цагийг үр дүнтэй ашиглаж мэргэжлийн ур чадвараа нэмэгдүүлэхээс гадна англи хэл дээр суралцаж, хэлний түвшингээ давхар дээшлүүлэх боломжтой. Сургалтын төгсгөлд шалгалт өгч тэнцсэн тохиолдолд сертификатаа гардан авна.

АНХААР!
Бүх сургалтууд англи хэл дээр явагдана!

eLearning COURSES:

 • Introduction to Financial Markets
 • Business of Banking
 • Understanding the Corporate Banking Business
 • Interest Rate Mathematics
 • Building Blocks in Excel
 • Excel Basics for Bankers
 • Money Markets
 • Foreign Exchange
 • Equity Valuation & Analysis
 • Equity Trading
 • Introduction to Derivatives
 • Equity Derivatives
 • Contracts for Difference
 • Hybrid Securities
 • Credit Derivatives
 • Corporate Valuation
 • Banking Risk Management
 • Market Risk Management
 • Interest Rate Risk Management
 • Liquidity Risk Management
 • Credit Risk Customer Management
 • Credit Analysis
 • Credit Risk Mitigation
 • Corporate Banking Products (Credit)
 • Corporate Banking Products (Non-Credit)
 • Life of a Trade
 • Commodities
 • Technical Analysis
 • Introduction to Asset Management
 • Portfolio Theory & Practice
 • Asset Allocation & Portfolio Construction
 • Asset Classes
 • Understanding Private Wealth Management Business
 • Private Wealth Management Products & Services
 • Exchange-Traded Funds (ETFs)
 • Hedge Funds
 • Private Equity
 • Real Estate
 • Transaction Banking

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

 • Үргэлжлэх хугацаа
 • Төлбөр
 • Хэн хамрагдах боломжтой вэ?
 • Сургалтын тайлбар
ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ!

File name: Intuition_courses_list.pdf

7271 230

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-05-01
Сургалт дуусах огноо 2018-07-01
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-03-15
Анги бүрдэлт 100
Бүртгүүлсэн 3
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-04-27
Нэг оролцогчийн төлбөр Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу.
97
Бүртгэл хаагдсан