ДОТООДЫН СУРГАЛТ

Банк санхүүгийн академиас зохион байгуулж буй сургалтууд

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2019-10-17-нд, 14:00 цаг 250'000₮ 25 1
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2019-12-12-нд, 14:00 цаг 250'000₮ 25 0