Банкирыг бэлтгэх түргэвчилсэн сургалт

Сургалт үргэлжлэх хугацаа: 5 сар
Сургалт болох өдрүүд: Бямба, Ням гараг
Хичээллэх цаг: Өдөр бүрийн 09:30 – 13:10 (Сургалтад хамрагдаж буй хүмүүсийн саналаар шийдвэрлэнэ)

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-11-12-нд, 9:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-12-10-нд, 13:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-09-13-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 20
Бүртгүүлсэн 2
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-12-20-нд, 18:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 3'005'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
3'005'000 18
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил