Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт

Сургалтын үндсэн төлбөр 300000₮ бөгөөд та 11-р сарын 02-ны дотор бүртгүүлж, төлбөрөө төлсөнөөр 50000₮-ийн хөнгөлөлт эдлээрэй.

Хөнгөлөлтийн хугацаа дууссан байна!

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-11-13-нд, 14:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-11-14-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-10-08-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 18
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-11-13-нд, 11:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 300'000₮
Байршил
Executive Excellence
Mahatma Gandhi St, Ulaanbaatar, Mongolia
Executive Excellence
300'000 7
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил