Өнөөдөр Монголбанк, Банк Санхүүгийн Академи болон Хадгаламжийн банкны олон улсын хамтын ажиллагааны сангийн төлөөлөгчид төслийг хэрэгжүүлэх Хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Банк Санхүүгийн Академи зөвхөн банк, санхүүгийн ажилтнуудын мэргэжлийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалт, судалгааг хийгээд зогсохгүй, олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилготой ажилладаг.

Та БСА-ийн сургалт, үйл ажиллагааны мэдээллийн мэйл жагсаалтад бүртгүүлж сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг авах боломжтой.