Сургалтууд

Энэхүү жагсаалт нь яг одоо бүртгэл нь хийгдэж буй сургалтуудын жагсаалт юм. Та эдгээр сургалтуудын дэлгэрэнгүйг сургалтын нэрэн дээр дарж үзэх боломжтой.

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Prevention of Money Laundering & Counter-Terrorist Financing 2017-10-23-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 20 17
Энэ сургалтын бүртгэл хаагдсан байна
Fintech - House of Training, Luxembourg 2017-10-25-нд, 9:00 цаг 300'000₮ 20
Complementary discussion - AML & CTF 2017-10-27-нд, 14:00 цаг 35 26
Certificate in Capital Market eLearning - ANZI, Australia 2017-11-06 175'000₮ 40 37
Trade Finance eLearning [Basic level] - eBSI, Ireland 2017-11-13 368'750₮ 50 0
E-Learning course - ANZI, Australia 2018-01-01 135$ 0
Trade Finance eLearning [Intermediate level] - eBSI, Ireland 2018-01-01 516'250₮ 50 0
Certified Retail Banking eLearning - RBA, UK 2018-02-01 $ 0
Trade Finance eLearning [Advanced level] - eBSI, Ireland 2018-04-01 811'250₮ 50 0
Trade Finance eLearning [Specialist level] - eBSI, Ireland 2018-07-01 516'250₮ 50 0