Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Investment Opportunity: v-Conference - KBI, Korea 2018-06-26-нд, 14:00 цаг 90'000₮ 40 32
eLearning Certified Retail Banking (3) - RBA, UK 2018-07-01 CRB I - $799, CRB II - $1049, CRB III - $1249 100 0
Бүртгэл хаагдсан
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2018-07-01 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
Бүртгэл хаагдсан
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2018-07-01 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
Бүртгэл хаагдсан
eLearning programme (9) - ANZI, Australia 2018-07-01 Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
Бүртгэл хаагдсан
eLearning Credit Life Cycle (webinar + simulation)- PortfolioQuest, USA 2018-07-01-нд, 9:00 цаг 350'000₮ 25 0
Бүртгэл хаагдсан
Business And Small And Medium Size Enterprise (SME) Lending - ANZI, Australia 2018-09-17-нд, 8:30 цаг 680'000₮ 25 0
Financial Analytical Skills - Critical review of financial data - ANZI, Australia 2018-09-19-нд, 8:30 цаг 750'000₮ 25 0
Talent management - HoT, Luxembourg 2018-10-09-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 20 4
Сургагч багшийн сургалт: Суурь шат 2019-03-11-нд, 8:00 цаг 689'000₮ 15 0