Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Digital transformation, ANZI 2019-03-11-нд, 9:00 цаг 800'000₮ 25 2
Big Data Analysis, ANZI 2019-03-13-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 25 1
Сургагч багшийн сургалт: Суурь шат 2019-03-25-нд, 8:00 цаг 689'000₮ 15 2
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2019-03-28-нд, 14:00 цаг 250'000₮ 25 1
eLearning Certified Retail Banking and Cards & Payments Professional (6) - RBA, UK 2019-04-01 CRB I болон CCPP I - $799, CRB II болон CCPP II - $1049, CRB III болон CCPP III - $1249 100 0
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2019-04-01 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2019-04-01 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (11) - ANZI, Australia 2019-04-01 Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2019-04-01 175'000₮ 40 2
Certification Programme: AML & CTF Foundation level - HoT, Luxembourg 2019-05-06-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 20 2