Харилцагчийн үйлчилгээ - ANZI, Australia

Банк Санхүүгийн Академи нь олон улсын мэргэжлийн сургалтын байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж, дэлхийн түвшний мэдлэгийг эх орныхоо санхүүгийн салбарын мэргэжилтнүүдэд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр хүргэдэг уламжлалтай. Энэ удаад Австрали Шинэ Зеландын Институттэй хамтран 8 төрлийн танхимын сургалтыг санал болгож байна.

Сургалтын төгсгөлд тус институтын сертификатыг гардан авна.

AUSTRALIA NEW ZEALAND INSTITUTE (ANZI) нь ажлын байран дээрх сургалтаар ажилтнуудын ур чадвар, мэдлэгийг дээшлүүлж, банк санхүүгийн салбарт ирээдүйн өрсөлдөх чадвар бүхий ажилтан, ажил олгогч бэлтгэх зорилготой, Австралийн их сургууль юм.

ANZi – ийн цахим сургалт нь ANZ University (ANZU)-ийн цахим сургалтын систем дээр суурилсан.

Англи хэл дээр дагалдах Монгол орчуулгатай.

Харилцагчийн үйлчилгээ

Зорилго
 1. Үйлчилгээний алдааг засан залруулах, түүний ач холбогдол
 2. Хүлээцтэй сонсох, эргэцүүлэн бодох, харилцан ойлголцож зохицох ур чадварыг хөгжүүлэх
 3. Үйлчилгээг засан залруулах арга техник
Зорилтот бүлэг Захиргааны ажилтан, теллер, маркетинг, фронт оффисын ажилтан, харилцагчтай ажилладаг ажилтан
Арга хэлбэр Багшийн удирдлага дор хэлэлцүүлэг хэлбэрээр явагдах ба багаар, хосоор, ганцаарчлан ажиллах дасгал, дүрд хувирах дасгал, видео бичлэгт шинжилгээ хийх дасгал ажиллана.
Агуулга
 1. Үйлчилгээг шинжлэн дүгнэх, туршлага хуваалцах
 2. Үйлчилгээний алдаа түүнийг засан, залруулах
 3. Танай байгууллагад үйлчилгээний ямар алдаа гардаг вэ? Юуг дутуу орхигдуулж байна вэ?
 4. Хэцүү харилцагчтай ажиллах SERVE загвар
 5. Бодит жишээ дасгал-Сэтгэл дундуур харилцагчийг тууштай харилцагч (loyal) болгох
 6. Зөрчилдөөнтэй үед өөрийн болон харилцагчийн сэтгэл хөдлөлийг хянах
 7. Дүр бүтээх дасгал-Хүлээцтэй сонсох
 8. Үйлчилгээг засан залруулах үед эерэг үг, яриаг ашиглах
 9. Харилцагчаас зөвшөөрсөн хариу гаргуулах алхмууд
 10. Харилцагчийн өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж, өмчирхөг үзэл
Хугацаа 2018 оны 11-р сарын 19-20-нд, 2 өдөр 9:00 - 18:00.

 

Thomas Lai
Thomas LaiANZI trainer

Thomas Lai, has more than 25 years’ experience in facilitating courses anchored on Customer Engagement, Transactional Analysis, EQ, Lie and Deception and Motivational Interviewing. He has designed engagement surveys, mystery shopping and call audits and conducted various leadership courses, including coaching and mentoring.

Formerly an HRD specialist with Globe Silk Store, he has also worked with a Singapore consulting firm as their country manager. He was a training manager with OSK Investment Bank.

Thomas, a certified EQ and Process Communication Model® trainer with 6 Seconds Network and Taibi Kahler Associates, USA respectively, has an MBA in TQM. He is trained in Facial Action Coding System and in Motivational Interviewing. Thomas is awarded by the Institute of Adult Learning, Singapore, the Advanced Certificate in Training and Assessment (ACTA).

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-11-19-нд, 9:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-11-20-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-09-10
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 16
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-11-16-нд, 15:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 680'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
680'000 9
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил