Танилцуулга сургалт: Харилцагчийн үйлчилгээ - ANZi, Australia

Энэхүү сургалт нь 2018 оны 10-р сарын 15-16-нд зохион байгуулагдах ба "Байгууллагын харилцагчийг удирдахуй" сургалтад хамрагдсан оролцогчид бүртгүүлэх шаардлагагүй бөгөөд төлбөр төлөхгүй.

Англи хэл дээр дагалдах Монгол орчуулгатай.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-10-19-нд, 17:30 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-10-19-нд, 19:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-09-10-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 14
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-10-19-нд, 15:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 25'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
25'000 11
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил