eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI

CAM

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2019-01-01
Сургалт дуусах огноо 2019-01-08
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-10-24-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 100
Бүртгүүлсэн 69
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-12-28-нд, 18:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 175'000₮
175'000 31
Бүртгэл хаагдсан