Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт

Сургалтын үндсэн төлбөр 300000₮ бөгөөд та 11-р сарын 02-ны дотор бүртгүүлж, төлбөрөө төлсөнөөр 50000₮-ийн хөнгөлөлт эдлээрэй.

Хөнгөлөлтийн хугацаа дууссан байна!

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-11-08-нд, 14:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-11-09-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-10-08-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 5
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-11-08-нд, 12:00 цаг
Анхны үнэ 300'000₮
Хөнгөлөлттэй үнэ 250'000₮ (2018-11-02-г дуустал)
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
300'000 20

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил