Сургалтын архив

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн
Бататгах хэлэлцүүлэг: Зээлийн сургагч багшийн сургалт - ANZI, Australia 2019-04-12-нд, 17:00 цаг 25'000₮ 40 0
Training of trainer for credit assessment skills, ANZI 2019-04-12-нд, 9:00 цаг 350'000₮ 20 0
Бататгах хэлэлцүүлэг: Зээлийн мониторинг - ANZI, Australia 2019-04-11-нд, 17:00 цаг 25'000₮ 40 0
Professional Bankers series: Product Development and Re-Engineering, ANZI 2019-04-11-нд, 8:00 цаг 25'000₮ 50 13
Loan Monitoring, ANZI 2019-04-10-нд, 9:00 цаг 800'000₮ 25 14
Бататгах хэлэлцүүлэг: ЖДҮ зээл - ANZI, Australia 2019-04-09-нд, 17:00 цаг 25'000₮ 40 0
Professional Bankers series: Sales and Marketing of Financial Service, ANZI 2019-04-09-нд, 8:00 цаг 25'000₮ 50 20
Business and Small and Medium size enterprise, ANZI 2019-04-08-нд, 9:00 цаг 800'000₮ 25 4
Комплаенс ба Ёс зүй 2019-04-01-нд, 9:00 цаг 55'000₮ 50 9
eLearning Certified Retail Banking and Cards & Payments Professional (6) - RBA, UK 2019-04-01-нд, 0:00 цаг CRB I болон CCPP I - $799, CRB II болон CCPP II - $1049, CRB III болон CCPP III - $1249 100 9
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2019-04-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2019-04-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 8
eLearning programme (11) - ANZI, Australia 2019-04-01-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2019-04-01-нд, 0:00 цаг 175'000₮ 40 1
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2019-03-28-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 25 21
COBIT5: Implementation - Empasoft Academy 2019-03-28-нд, 9:30 цаг 2'800'000₮ 15 1
COBIT5: Foundation - Empasoft Academy 2019-03-25-нд, 9:30 цаг 2'800'000₮ 15 1
Сургагч багшийн сургалт: Суурь шат 2019-03-25-нд, 8:00 цаг 689'000₮ 16 15
Professional Bankers series: Cyber Security Concerns in the Digital Era 2019-03-15-нд, 8:00 цаг 25'000₮ 50 16
Big Data Analysis, ANZI 2019-03-13-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 28 28
Professional Bankers series: Data Privacy, Protection and GDPR 2019-03-13-нд, 8:00 цаг 25'000₮ 50 14
C-Suite series: Digital transformation in Financial Services 2019-03-11-нд, 18:00 цаг Нийт 300,000 төг төлж, 3 хүртэлх удирдах ажилтан хамрагдах боломжтой. 20 5
Digital transformation, ANZI 2019-03-11-нд, 9:00 цаг 800'000₮ 25 18
Харилцагчийн үйлчилгээ 2019-02-22-нд, 17:30 цаг Үнэ төлбөргүй 30 30
Professional series: Emotional Intelligence 2019-02-20-нд, 8:00 цаг Үнэ төлбөргүй 60 60
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2019-02-14-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 25 12
Банкны шинэ ажилтны сургалт: Ерөнхий ур чадвар 2019-01-27-нд, 9:00 цаг 357'800₮ 10 6
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2019-01-01-нд, 0:00 цаг 175'000₮ 100 69
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-12-19-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 25 11
Microsoft SharePoint Server 2016: Empasoft Academy 2018-12-18-нд, 18:30 цаг 1'490'000₮ 15 0
Microsoft Power BI: Empasoft Academy 2018-12-17-нд, 10:00 цаг 2'300'000₮ 15 0
ISACA CISA: Empasoft Academy 2018-11-26-нд, 18:30 цаг 2'500'000₮ 15 1
АНУ-д банкираар ажилласан туршлага хуваалцах семинар 2018-11-24-нд, 10:00 цаг 80'000₮ 30 24
Даатгалын зуучлалын өнөөгийн байдал, олон улсын туршлага: v-Conference - KBI, Korea 2018-11-22-нд, 16:00 цаг 25'000₮ 40 9
Зөрчилдөөнийг удирдах, хэлцэл хийх урлаг - ANZI, Australia 2018-11-21-нд, 9:00 цаг 750'000₮ 25 25
Харилцагчийн үйлчилгээ - ANZI, Australia 2018-11-19-нд, 9:00 цаг 680'000₮ 25 16
Бататгах хэлэлцүүлэг: Мэдээллийн технологийн аудит - HoT, Luxembourg 2018-11-16-нд, 16:30 цаг 25'000₮ 40 24
Банкны шинэ ажилтны сургалт: Зээлийн ур чадвар сургалтын элсэлтийн шалгалт 2018-11-15-нд, 0:00 цаг 69'000₮ 0
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-11-13-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 25 18
Information technology audit - HoT, Luxembourg 2018-11-13-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 15
Executive series: IT Audit - HoT, Luxembourg 2018-11-12-нд, 16:00 цаг Нийт 300,000 төг төлж, 3 хүртэлх удирдах ажилтан хамрагдах боломжтой. 25 12
Банкирыг бэлтгэх түргэвчилсэн сургалт 2018-11-12-нд, 9:00 цаг 3'005'000₮ 20 2
Банкны шинэ ажилтны сургалт: Борлуулалтын ур чадвар 2018-11-10-нд, 0:00 цаг 1'015'000₮ 15 5
COBIT5: Implementation - Empasoft Academy 2018-11-08-нд, 9:30 цаг 2'300'000₮ 15 0
Data analysis-1: Empasoft Academy 2018-11-05-нд, 18:30 цаг 800'000₮ 15 1
COBIT5: Foundation - Empasoft Academy 2018-11-05-нд, 9:30 цаг 2'300'000₮ 15 2
Ёс зүйт хакерын сургалт - Empasoft Academy 2018-10-29-нд, 9:30 цаг 3'300'000₮ 15 0
Банкны шинэ ажилтны сургалт: Ерөнхий ур чадвар 2018-10-29-нд, 0:00 цаг 257'800₮ 15 3
Худалдааны санхүүжилт: Ахисан түвшний сургалт - ICC, Czech 2018-10-24-нд, 9:00 цаг 850'000₮ 25 13
Худалдааны санхүүжилт: Танилцуулах сургалт - ICC, Czech 2018-10-23-нд, 9:00 цаг 200'000₮ 40 10
Танилцуулга сургалт: Харилцагчийн үйлчилгээ - ANZi, Australia 2018-10-19-нд, 17:30 цаг 25'000₮ 25 14
Танилцуулга сургалт: Зөрчилдөөнийг удирдах болон хэлцэл хийх урлаг - ANZi, Australia 2018-10-19-нд, 17:30 цаг 25'000₮ 25 1
Салбарын удирдлага - ANZI, Australia 2018-10-17-нд, 9:00 цаг 750'000₮ 25 18
Байгууллагын харилцагчийг удирдахуй - ANZI, Australia 2018-10-15-нд, 9:00 цаг 680'000₮ 25 2
БАНК САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АНХДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨН 2018-10-12-нд, 14:00 цаг 100'000₮ 203 203
Talent management - HoT, Luxembourg 2018-10-09-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 21
Executive series: Talent management - HoT, Luxembourg 2018-10-08-нд, 16:00 цаг Нийт 300,000 төг төлж, 3 хүртэлх удирдах ажилтан хамрагдах боломжтой. 25 23
Танилцуулга сургалт: Салбарын удирдлага - ANZi, Australia 2018-09-21-нд, 17:30 цаг 25'000₮ 25 0
Financial Analytical Skills - Critical review of financial data - ANZI, Australia 2018-09-19-нд, 8:30 цаг 750'000₮ 25 22
Танилцуулга сургалт: Байгууллагын харилцагчийг удирдахуй - ANZi, Australia 2018-09-18-нд, 17:30 цаг 25'000₮ 25 2
Business And Small And Medium Size Enterprise (SME) Lending - ANZI, Australia 2018-09-17-нд, 8:30 цаг 680'000₮ 26 26
Репо хэлцлийн сургалт - FrontClear, Netherland 2018-09-13-нд, 9:00 цаг Сургалт төлбөргүй, оролцооны хураамж 50,000₮ 40 38
Executive series "Repo" - FrontClear, Netherland 2018-09-12-нд, 13:00 цаг 50'000₮ 25 8
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-09-06-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 25 24
Банкны шинэ ажилтны сургалт 2018-09-05-нд, 0:00 цаг Түвшин бүрт өөр төлбөртэй тул бүртгэл хийх үедээ харах боломжтой. 11
Комплаенс ба Ёс зүй 2018-09-01-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 50 4
Комплаенс ба Ёс зүй 2018-08-01-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 50 2
eLearning Credit Life Cycle (webinar + simulation)- PortfolioQuest, USA 2018-07-01-нд, 9:00 цаг 350'000₮ 25 0
eLearning Certified Retail Banking (3) - RBA, UK 2018-07-01-нд, 0:00 цаг CRB I - $799, CRB II - $1049, CRB III - $1249 100 0
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2018-07-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2018-07-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (9) - ANZI, Australia 2018-07-01-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
Investment Opportunity: v-Conference - KBI, Korea 2018-06-26-нд, 14:00 цаг 90'000₮ 40 32
Сургагч багшийн сургалт: Дунд шат 2018-06-18-нд, 8:00 цаг 689'000₮ 15 15
Танилцуулга сургалт: SME Lending & Financial Analytical Skills - ANZi, Australia 2018-06-16-нд, 13:00 цаг Төлбөргүй 40 32
Loan Monitoring skills for Bank Executives - ANZI, Australia 2018-06-14-нд, 8:30 цаг 680'000₮ 25 19
Managing Problem Loans - Corporate Financing for Growth for Effective Organisational Management - ANZI, Australia 2018-06-11-нд, 8:30 цаг 750'000₮ 25 20
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-06-07-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 22 20
Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь 2018-06-04-нд, 15:00 цаг Үнэ төлбөргүй. 50 19
Шинэ үеийн банкир - Хандлага төлөвшүүлэх сургалт 2018-06-04-нд, 9:00 цаг 240'000₮ 20 3
Мэдлэг хуваалцах семинар: Shaping the Future of Your Bank 2018-05-30-нд, 8:00 цаг 10'000₮ 40 30
ISACA CISA - Empasoft 2018-05-29-нд, 9:00 цаг 2,500,000₮, үүнд ISACA гишүүнчлэлийн хураамж, шалгалтын төлбөр багтаагүй. 10 0
Executive series: Cyber security - HoT, Luxembourg 2018-05-24-нд, 16:00 цаг 300'000₮ 30 9
Complementary Discussion: Cyber security - HoT, Luxembourg 2018-05-23-нд, 17:00 цаг 30'000₮ 50 26
Cyber and Information Security Management - HoT, Luxembourg 2018-05-21-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 11
Мэдлэг хуваалцах семинар: FINTALENT DEVELOPMENT in the Digital Era 2018-05-18-нд, 8:00 цаг Банк бүр улирлын төлбөр төлсөн байна. 50 39
COBIT5: Foundation - Empasoft 2018-05-14-нд, 9:00 цаг 2'300'000₮ 10 1
Executive series: Private Banking - HoT, Luxembourg 2018-05-12-нд, 10:00 цаг 300'000₮ 30 13
COBIT5: Implementation - Empasoft 2018-05-09-нд, 9:00 цаг 2'300'000₮ 10 0
Certified Private Banker - HoT, Luxembourg 2018-05-07-нд, 9:00 цаг 1'200'000₮ 15 13
Бүс нутгийн сургалт - Өмнөговь 2018-05-05-нд, 9:00 цаг Амталгаа - 39000, Мэргэжлийн сургалт - 432000 50 0
eLearning Certified Retail Banking (3) - RBA, UK 2018-05-01-нд, 0:00 цаг CRB I - $799, CRB II - $1049, CRB III - $1249 100 1
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2018-05-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 3
eLearning programme (9) - ANZI, Australia 2018-05-01-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2018-05-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
Ур чадварын AMELIA тест 2018-04-25-нд, 14:00 цаг 50000₮ 2 0
Professional series 2018-04-25-нд, 8:00 цаг Үнэ төлбөргүй 50 50
Танилцуулга сургалт: Managing Problem Loans - ANZi, Australia 2018-04-18-нд, 13:00 цаг Төлбөргүй 40 17
Operational Risk Evaluation - For effective organisational management - ANZI, Australia 2018-04-16-нд, 8:30 цаг 680'000₮ 25 24
Бүс нутгийн сургалт - Баянхонгор 2018-04-14-нд, 9:00 цаг Амталгаа - 39000, Мэргэжлийн сургалт - 432000 50 0