Сургалтын архив

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн
Танилцуулга сургалт: Managing Problem Loans - ANZi, Australia 2018-04-18-нд, 13:00 цаг 0.00 40 17
Operational Risk Evaluation - For effective organisational management - ANZI, Australia 2018-04-16-нд, 8:30 цаг ₮680,000.00 25 24
Бүс нутгийн сургалт - Баянхонгор 2018-04-14-нд, 9:00 цаг 0.00 50 0
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-04-12-нд, 14:00 цаг 300,000.00 20 19
Комплаенс ба Ёс зүй 2018-04-02-нд, 0:00 цаг 27,800.00 50 0
Ур чадварын AMELIA тест 2018-03-23-нд, 14:00 цаг ₮0.00 2 1
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2018-03-21-нд, 8:30 цаг $0.00 10 1
Сургагч багшийн сургалт 2018-03-05-нд, 8:00 цаг 689,000.00 15 15
Certified Retail Banking eLearning (3) - RBA, UK 2018-03-01-нд, 0:00 цаг $0.00 100 3
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2018-03-01-нд, 0:00 цаг ₮0.00 100 1
eLearning programme (9) - ANZI, Australia 2018-03-01-нд, 0:00 цаг $0.00 100 5
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, GB 2018-03-01-нд, 0:00 цаг $0.00 100 3
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-02-01-нд, 14:00 цаг 300,000.00 20 17
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2018-02-01-нд, 8:30 цаг $36.00 21 0
Комплаенс ба Ёс зүй 18/02 2018-02-01-нд, 0:00 цаг 27,800.00 40 0
Бүс нутгийн сургалт - Дорноговь 2018-01-20-нд, 9:00 цаг 0.00 50 1
Professional series - RBA 2018-01-16-нд, 8:00 цаг 0.00 50 50
Комплаенс ба Ёс зүй 18/01 2018-01-02-нд, 0:00 цаг 27,800.00 40 1
Ур чадварын тест [I-II] 2018-01-01-нд, 14:00 цаг ₮0.00 10 1
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2017-12-06-нд, 14:00 цаг 300,000.00 30 21
Trade Finance eLearning [Basic level] - eBSI, Ireland 2017-12-01-нд, 0:00 цаг 368,750.00 50 3
Комплаенс ба Ёс зүй 17/12 2017-12-01-нд, 0:00 цаг 27,800.00 40 35
Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ 2017-12-01-нд, 0:00 цаг 35,000.00 40 0
Complementary Discussion - Operational Risk Management - HoT, Luxembourg 2017-11-29-нд, 16:30 цаг 30,000.00 40 30
Measuring and Managing Operational Risk in Banking - HoT, Luxembourg 2017-11-27-нд, 9:00 цаг 900,000.00 29 29
Шинэ үеийн банкир - Орон тооны бус ажилтан 2017-11-27-нд, 0:00 цаг 0.00 25 11
Certificate in Capital Market eLearning - ANZI, Australia 2017-11-13-нд, 0:00 цаг 175,000.00 50 49
Investment Opportunity: v-Conference - KBI, Korea 2017-11-09-нд, 16:00 цаг 90,000.00 30 14
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-11-06-нд, 0:00 цаг 27,800.00 40 34
TOEIC шалгалтын бүртгэл [XI сар] 2017-11-01-нд, 8:30 цаг $36.00 10 3
Complementary discussion - AML & CTF 2017-10-27-нд, 14:00 цаг 0.00 45 44
Fintech - House of Training, Luxembourg 2017-10-25-нд, 9:00 цаг 300,000.00 20 19
Prevention of Money Laundering & Counter-Terrorist Financing 2017-10-23-нд, 9:00 цаг 900,000.00 20 17
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2017-10-11-нд, 14:00 цаг 300,000.00 15 14
Complementary Discussion - Mechanics of Derivatives 2017-10-06-нд, 17:00 цаг 0.00 50 50
Mechanics of Derivatives 2017-10-03-нд, 9:00 цаг 1,000,000.00 26 26
Худалдааны санхүүжилт 2017-10-02-нд, 9:00 цаг 900,000.00 15 13
BBA: Branch simulation 2017-09-25-нд, 9:00 цаг 1,000,000.00 25 19
Project finance for businesses 2017-09-14-нд, 14:00 цаг 80,000.00 35 18
Project Finance 2017-09-11-нд, 9:00 цаг 1,000,000.00 29 29
Professional series [2017/09/08] 2017-09-08-нд, 8:00 цаг 0.00 50 50
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-09-01-нд, 0:00 цаг 27,800.00 25 3
Annual conference 2017 with KBI 2017-08-29-нд, 13:00 цаг 120,000.00 0
TOEIC шалгалтын бүртгэл [VI-VII сар] 2017-07-19-нд, 8:30 цаг $35.00 10 1
Financial Analysis / Санхүүгийн шинжилгээ [ANZI] 2017-07-06-нд, 9:00 цаг 399,000.00 25 24
TOEIC шалгалтын бүртгэл [VI-VII сар] 2017-07-05-нд, 8:30 цаг $35.00 10 4
Coach/Mentor - Бусад байгууллага 2017-07-04-нд, 9:00 цаг 190,000.00 30 7
Coach/Mentor - Хувь нийлүүлэгч банкууд 2017-07-03-нд, 9:00 цаг 175,000.00 30 7
SME Lending / ЖДҮ-ийн зээл [ANZI] 2017-07-03-нд, 9:00 цаг 599,000.00 25 17
Ур чадварын тест [VI-VII] 2017-06-29-нд, 14:00 цаг ₮0.00 10 4
HR analytics and metrics - Бусад байгууллага 2017-06-29-нд, 9:00 цаг 370,000.00 30 26
V-Conference KBI Private Banking 2017-06-28-нд, 16:00 цаг 90,000.00 30 5
TOEIC шалгалтын бүртгэл [VI-VII сар] 2017-06-28-нд, 8:30 цаг $35.00 10 5
HR analytics and metrics - Хувь нийлүүлэгч банкууд 2017-06-27-нд, 9:00 цаг 250,000.00 30 12
Сургагч багшийн сургалт 2017-06-19-нд, 8:00 цаг 680,000.00 15 14
Complementary discussion - Internal audit 2017-06-16-нд, 18:00 цаг 0.00 50 15
Ур чадварын тест 2017-06-14-нд, 14:00 цаг ₮0.00 10 8
TOEIC шалгалтын бүртгэл [V-VI сар] 2017-06-14-нд, 8:30 цаг $0.00 10 9
Дотоод аудит /Internal audit/ - HoT 2017-06-12-нд, 9:00 цаг 1,111,000.00 15 12
Ур чадварын тест 2017-06-07-нд, 14:00 цаг 0.00 10 0
TOEIC шалгалтын бүртгэл [V-VI сар] 2017-06-07-нд, 8:30 цаг $0.00 10 9
Ур чадварын тест 2017-05-31-нд, 13:00 цаг 0.00 10 16
TOEIC шалгалтын бүртгэл [V-VI сар] 2017-05-31-нд, 8:30 цаг $0.00 10 11
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2017-05-24-нд, 14:00 цаг 300,000.00 18 10
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2017-05-24-нд, 8:30 цаг $35.00 21 1
Асуудалтай зээлийг шийдвэрлэх алхмууд 2017-05-23-нд, 14:00 цаг 65,000.00 26 30
Мэдлэг хуваалцах семинар 2017-05-18-нд, 8:00 цаг 0.00 60 54
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2017-05-10-нд, 8:30 цаг $35.00 21 1
Зээлийн шинжилгээ (ЗА-3 түвшин) сургалтын шалгалт 2017-05-06-нд, 0:00 цаг 0.00 20 4
Комплаенс ба Ёс зүй [05] 2017-05-01-нд, 0:00 цаг 27,800.00 100 0
ЗА-3 түвшний сургалтын бүртгэл 2017-04-28-нд, 9:00 цаг 50,000.00 50 20
Харилцагчийн үйлчилгээ 2017-04-25-нд, 9:00 цаг 106,000.00 15 0
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны үнэлгээ 2017-04-24-нд, 9:00 цаг 100,000.00 15 13
Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн сургалт 2017-04-21-нд, 15:00 цаг 35,000.00 31 0
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2017-04-19-нд, 8:30 цаг $35.00 21 3
Алтны санхүүжилт 2017-04-05-нд, 14:00 цаг 250,000.00 25 17
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-04-01-нд, 0:00 цаг 27,800.00 0
Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн сургалт 2017-03-24-нд, 15:00 цаг 35,000.00 31 22
Risk management regulation in banks 2017-03-20-нд, 9:00 цаг 888,000.00 25 20
SWIFT 2017-03-15-нд, 9:00 цаг €0.00 15 4
Corporate Valuation 2017-03-13-нд, 9:00 цаг 888,000.00 25 25
Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн сургалт 2017-03-10-нд, 15:00 цаг 35,000.00 31 26
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-03-01-нд, 0:00 цаг 27,800.00 0
Risk management - KBI video conference 2017-02-23-нд, 15:00 цаг 50,000.00 50 22
Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн сургалт 2017-02-23-нд, 15:00 цаг 35,000.00 31 31
Зээлийн ажилтны ёс зүй 2017-02-20-нд, 14:00 цаг 250,000.00 20 1
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2017-02-09-нд, 14:00 цаг 300,000.00 18 18
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2017-02-08-нд, 8:30 цаг $35.00 21 4
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-02-01-нд, 0:00 цаг 27,800.00 0
Мэдлэг хуваалцах семинар - Мөнгө угаалт, терроризмын санхүүжилтын эсрэг 2017-01-26-нд, 8:00 цаг 0.00 50 40
"Шинэ үеийн банкир" уулзалт 2017-01-04-нд, 11:40 цаг 0.00 1
Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ [16.12] 2016-12-12-нд, 9:00 цаг 150,000.00 45 0