Talent management - HoT, Luxembourg

Люксембургийн Их Гүнт Улсын сургалт, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний House of Training байгууллагын сургагч багш, олон улсын зөвлөх Mrs Viviane Harnois Монгол Улсад хүрэлцэн ирж, 2018.04.23 - 26-ны өдрүүдэд талант хөгжлийн чиглэлээр сургалт зохион байгуулах тул та бүхнийг урьж байна.

Төлбөр: 1 сая төг.

Англи хэл дээр дагалдах Монгол орчуулгатай.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-10-09-нд, 9:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-10-12-нд, 17:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-02-26-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 21
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-10-08-нд, 18:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 1'000'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
1'000'000 4
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил