Cyber and Information Security Management - HoT, Luxembourg

Люксембургийн Их Гүнт Улсын House of Training байгууллагын сургагч багш, олон улсын зөвлөх Jean-Hubert Antoine Монгол Улсад хүрэлцэн ирж, цахим эрсдэл, мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр сургалт зохион байгуулах тул та бүхнийг урьж байна.

Jean-Hubert Antoine нь KPMG Luxembourg байгууллагын Мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан захирал бөгөөд мэргэшсэн CISO (Chief Information Security Officer) юм. Тэрээр мэдээллийн технологи, цахим эрсдэлийн чиглэлээр 20 гаруй жилийн ажлын туршлагатай төдийгүй мэргэжлээрээ дараах сертификатуудыг эзэмшдэг.

Үүнд:

 • CISSP - Certified Information Systems Security Professional
 • CISM - Certified Information Security Manager
 • CDPO - Chief Data Protection Officer
 • CEH - Certified Ethical Hacker
 • ISO27005 Risk Manager
 • ISO27001 Lead Implementer

Түүнчлэн, CISSP, PECB (ISO27XXX) and Security Awareness чиглэлээр мэргэшсэн сургагч багш бөгөөд 10 гаруй жилийн туршлагатай. Сургалтаар цахим эрсдэл, мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр үндсэн ойлголтуудыг авч, эрсдэлээс хэрхэн сэргийлэх арга аргачлалд суралцахаас гадна сургалтын төгсгөлд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, мэдлэгээ бататгана. Сургалт англи-монгол дагах орчуулгатай явагдана.

ЗОРИЛТОТ БҮЛЭГ

Банк, санхүүгийн байгууллага, Монголбанк, СЗХ зэрэг зохицуулагч байгууллагын мэдээллийн технологи, аюулгүй байдал, эрсдэл болон комплаенс хариуцсан удирдах ажилтнууд

Төлбөр: 1 сая төг. Дараах байдлаар хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.

 • 2018.04.30-ний дотор төлбөрөө 100% төлбөл 15%
 • 2018.05.15-ны дотор төлбөрөө 100% төлбөл 5%

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА

 • What are the threats?
 • Understand how an attack occurs
 • Attacker profiles
 • What is the purpose of Cybersecurity?
 • Cybersecurity Basics: Basic Triad, Notions of Risk, Threat, Vulnerability, Impact
 • The return on investment of security
 • How to manage security?
 • Security policies
 • Ethics and Standards
 • Security Incident Management
 • Security Operation Center (SOC) -Computer Security Incident Response Team (CSIRT)
 • The specificities of the financial sector (electronic banking, mBanking, banking, interconnection ...)
 • Infrastructure and communication security
 • Software security and Attacks
 • User security concepts -individual behavior (password, email, mobility, social networks)
 • Conclusions
Монголын Банкны Холбооны МТ, ЦБ болон МАБ-ын мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүд PROCOUNCIL купон кодыг төлбөрийн хэсэгт оруулан 15%-ийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-05-21-нд, 9:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-05-24-нд, 17:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-04-23-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 11
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-05-21-нд, 10:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 1'000'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
1'000'000 14
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил