Репо хэлцлийн сургалт - FrontClear, Netherland

Англи хэл дээр дагалдах Монгол орчуулгатай.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-09-13-нд, 9:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-09-14-нд, 17:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-07-03-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 40
Бүртгүүлсэн 38
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-09-12-нд, 18:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр Сургалт төлбөргүй, оролцооны хураамж 50,000₮
Байршил
Монгол-Японы төв
J.Sambuu St, Улаанбаатар 14200, Mongolia
Монгол-Японы төв
50'000 2
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил