Танилцуулга сургалт: Байгууллагын харилцагчийг удирдахуй - ANZi, Australia

Энэхүү сургалт нь 2018 оны 10-р сарын 15, 16-нд зохион байгуулагдах ба "ЖДҮ-ийн зээл" сургалтад хамрагдсан оролцогчид бүртгүүлэх шаардлагагүй бөгөөд төлбөр төлөхгүй.

Англи хэл дээр дагалдах Монгол орчуулгатай.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-09-18-нд, 17:30 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-09-18-нд, 19:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-09-03-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 2
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-09-18-нд, 15:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 25'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
25'000 23
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил