Танилцуулга сургалт: Салбарын удирдлага - ANZi, Australia

Энэхүү сургалт нь 2018 оны 10-р сарын 17-19-нд зохион байгуулагдах ба "Санхүүгийн дүн шинжилгээ хийх ур чадвар" сургалтад хамрагдсан оролцогчид бүртгүүлэх шаардлагагүй бөгөөд төлбөр төлөхгүй.

Англи хэл дээр дагалдах Монгол орчуулгатай.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-09-21-нд, 17:30 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-09-21-нд, 19:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-09-03-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 0
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-09-20-нд, 15:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 25'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
25'000 25
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил