BBA: Branch simulation

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2017-09-25-нд, 9:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2017-09-29-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2017-09-11-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 19
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2017-09-22-нд, 18:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 1'000'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
1'000'000 6
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил