Fintech - House of Training, Luxembourg

Люксембургийн Их Гүнт Улсын сургалт, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний House of Training байгууллагын сургагч багш, олон улсын зөвлөх Jean Hilfiger Монголд хүрэлцэн ирж, "ФИНТЕК" сэдвээр сургалт зохион байгуулах тул та бүхнийг урьж байна. Jean Hilfiger нь Люксембургийн Төрийн банк (BCEE)-ны Мэдээллийн технологи хариуцсан дэд захирал, Люксембургийн Их Сургуулийн хүндэт профессор юм.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2017-10-25-нд, 9:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2017-10-27-нд, 16:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2017-10-16
Анги бүрдэлт 20
Бүртгүүлсэн 19
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2017-10-24-нд, 18:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 300'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи

Группын төлбөр

Оролцогчдын тоо Төлбөр/Оролцогч(₮)
1 300'000
2 150'000
3 100'000
4 100'000
5 100'000
300'000 1
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил