Комплаенс ба Ёс зүй 17/12

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2017-12-01
Сургалт дуусах огноо 2017-12-29
Бүртгэл эхлэх огноо 2017-12-01
Анги бүрдэлт 40
Бүртгүүлсэн 35
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2017-12-29
Нэг оролцогчийн төлбөр 27'800₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
27'800 5
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил