Комплаенс ба Ёс зүй 18/01

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-01-02
Сургалт дуусах огноо 2018-01-31
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-01-01
Анги бүрдэлт 40
Бүртгүүлсэн 1
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-01-31
Нэг оролцогчийн төлбөр 27'800₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
27'800 39
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил