Комплаенс ба Ёс зүй 18/02

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-02-01
Сургалт дуусах огноо 2018-02-28
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-02-01
Анги бүрдэлт 40
Бүртгүүлсэн 0
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-02-28-нд, 23:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 27'800₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
27'800 40
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил