eLearning Credit Life Cycle (webinar + simulation)- PortfolioQuest, USA

БСА-аас гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд АНУ-ын PORTFOLIOQUEST корпорацийн "Зээлийн мөчлөг / Credit Life Cycle" цахим сургалтыг санал болгож байна.

PortfolioQuest нь BankersLab-ийн цахим салбар бөгөөд сургалтад симуляцийн хэлбэрийг амжилттай нэвтрүүлж, ялангуяа ЖДҮ болон иргэдийн зээлийн сургалт нь олон улсын шагнал хүртсэн. 2012 оноос дэлхийн 50 гаруй орны банк санхүүгийн байгууллагад өөрийн симуляцийг түгээх замаар сургалтыг Финтек болон инновацид тулгуурласан орчин үеийн хэв загварт оруулж, сургалтын өгөөжийг шинэ түвшинд хүргэсэн.

Монголын банкируудын хэрэгцээнд нийцүүлэн “Зээлийн мөчлөг” цахим сургалтад:

 • Тус бүр 3 үе шаттай 3 сургалтыг нэгтгэсэн
 • Зээлийн үнэлгээний загвар нэмсэн
 • Монголын жишээн дээр ажиллах, суралцагчийн асуултад хариулт өгөх зорилгоор сургалтын дундуур хэд хэдэн удаа вебинар зохион байгуулахаар боллоо.

Сургалтын онцлог:

 • "Зээлийн мөчлөг" симуляци тоглоомын програмтай
 • Оролцогч бүр 2 сарын нэвтрэх эрхтэй
 • Бусад оролцогчтой өрсөлдөж оноо цуглуулна
 • Програмд онолын агуулга, онлайн зөвлөх, өөрийгөө шалгах асуулттай.

http://www.fintalent.com/about/

 

199USD Сургалтын үндсэн төлбөр 
-59USD PortfolioQuest-ийн Talent Development Fund-аас үзүүлж буй тэтгэлэг
140USD Академид санал болгож буй үнэ

Credit Life Cycle

Objective

PortfolioQuest Credit Life Cycle has been designed to develop sharper portfolio management skills and a deeper understanding of the consumer credit lifecycle. The course provides a rigorous exploration of the credit cycle, focusing on topics such as product design, underwriting, account management, and portfolio monitoring.

Audience Banks, Finance Companies, Government Agencies:
 • Consumer loan, Retail banking
 • Business Line Team and Team Leaders
 • Product and Portfolio Team and Team Leaders
 • Credit Policy Team and Team Leaders
 • Retail Team and Team Leaders
Method

Unlike traditional courses with a workshop style, the course takes an interactive approach that engages participants throughout the whole process. Before applying their knowledge and skills, participants take ownership of their learning progress with the hands-on practice in the gamified simulations.

Leaderboard competition: Players can see how their skills stack up against those of their colleagues on the PortfolioQuest Leaderboard. Competition drives engagement, maximizes the effectiveness of our services, and achieves the upskilling objective in a shorter time period.

The course is broken down into:

 • Theory - Readings, training materials
 • Webinar - Expert coaching and insights
 • Simulation - Application of knowledge and hands-on practice
Content
 1. Marketing & Underwriting
 2. Credit Scoring
 3. Collections
 4. Macroeconomic implications - Crisis management
 5. Innovation in consumer lending
Duration 2 months access from 1st June to 1st August, 2018
MICHELLE KATICS
MICHELLE KATICSCo-Founder and CEO, PortfolioQuest

Michelle Katics is the Co-Founder and CEO of PortfolioQuest, a simulation training and certification platform for bankers and FinTech lenders. Prior to this, she was the Co-Founder and CEO of BankersLab, which created the award winning and patented “flight simulators” for Bankers. BankersLab incubated the launch of its spin-off, PortfolioQuest. Her early career work included the Federal Reserve Bank of Chicago, International Monetary Fund (IMF) and Fair Isaac (FICO). She is a risk manager, mathematician, and economist by training.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-07-01-нд, 9:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-09-01-нд, 1:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-03-26-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 0
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-06-15
Нэг оролцогчийн төлбөр 350'000₮
350'000 25
Бүртгэл хаагдсан