Комплаенс ба Ёс зүй

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2017-09-01
Сургалт дуусах огноо 2017-09-30
Бүртгэл эхлэх огноо 2017-09-01
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 3
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2017-09-30
Нэг оролцогчийн төлбөр 27'800₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
27'800 22
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил