Комплаенс ба Ёс зүй

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2017-11-06
Сургалт дуусах огноо 2017-11-30
Бүртгэл эхлэх огноо 2017-10-27
Анги бүрдэлт 40
Бүртгүүлсэн 34
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2017-11-30
Нэг оролцогчийн төлбөр 27'800₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
27'800 6
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил