Шинэ үеийн банкир - Хандлага төлөвшүүлэх сургалт

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-06-04-нд, 9:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-06-08-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-05-26-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 20
Бүртгүүлсэн 3
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-06-01-нд, 18:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 240'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
240'000 17
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил