Шинэ үеийн банкир - Орон тооны бус ажилтан

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2017-11-27
Сургалт дуусах огноо 2017-11-30
Бүртгэл эхлэх огноо 2017-11-27
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 11
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2017-12-07
Нэг оролцогчийн төлбөр Төлбөргүй
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
14
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил