Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь

invitation fl 2018

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-06-04-нд, 15:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-06-04-нд, 17:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-05-30-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 50
Бүртгүүлсэн 19
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-06-04-нд, 14:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр Үнэ төлбөргүй.
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
31
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил