Ур чадварын тест

АМЕЛИА ТЕСТИЙН ТУХАЙ

  • Энэхүү систем нь хувь хүний зан төлөв, авьяас, ур чадварыг үнэлж, дүгнэлт өгөх зорилгоор боловсруулагдсан.
  • Хүний Нөөцийн салбарт хамгийн сайн шалгагдаж хөгжүүлэгдсэн системийн нэг.
  • Анх Израйл улсад 50 жилийн өмнө зохиогдсон.
  • Хүний нөөц бололцоог зөв үнэлэх баталгаа өндөр.
  • Хамгийн энгийн ажил үүрэг гүйцэтгэхээс эхлээд нарийн мэргэжлийн, цаашлаад удирдах түвшний ажилтнуудыг үнэлэх хүртэл өргөн хүрээг хамрах боломжтой.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2017-06-14-нд, 14:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2017-06-14-нд, 16:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2017-05-25-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 10
Бүртгүүлсэн 8
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2017-06-13-нд, 23:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 50000₮
Байршил
Сантис
СБД, 8-р хороо, Оюутны гудамж
Сантис
2
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил