Annual conference 2017 with KBI

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2017-08-29-нд, 13:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2017-08-29-нд, 17:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2017-08-01-нд, 9:00 цаг
Бүртгүүлсэн 0
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2017-08-29-нд, 12:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 120'000₮
Байршил
Blue Sky Hotel
Blue Sky Tower, Ulaanbaatar, Mongolia
Blue Sky Hotel
120'000
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил