Professional series - RBA

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-01-16-нд, 8:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-01-16-нд, 9:30 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-01-10
Анги бүрдэлт 50
Бүртгүүлсэн 50
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-01-15-нд, 18:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр Төлбөргүй
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил