Professional series

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-04-25-нд, 8:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-04-25-нд, 9:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-04-19-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 50
Бүртгүүлсэн 50
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-04-24-нд, 17:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр Үнэ төлбөргүй
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил