Executive series: Cyber security - HoT, Luxembourg

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-05-24-нд, 16:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-05-24-нд, 20:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-04-26-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 30
Бүртгүүлсэн 9
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-05-24-нд, 14:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 300'000₮
Байршил
Executive Excellence
Mahatma Gandhi St, Ulaanbaatar, Mongolia
Executive Excellence

Группын төлбөр

Оролцогчдын тоо Төлбөр/Оролцогч(₮)
3 100'000
2 150'000
1 300'000
300'000 21
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил