Танилцуулга сургалт: SME Lending & Financial Analytical Skills - ANZi, Australia

Банк Санхүүгийн Академи нь олон улсын мэргэжлийн сургалтын байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж, дэлхийн түвшний мэдлэгийг эх орныхоо санхүүгийн салбарын мэргэжилтнүүдэд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр хүргэдэг уламжлалтай. Энэ удаад Австрали Шинэ Зеландын Институттэй хамтран "SME Lending" болон "Financial Analytical Skills" сургалтуудыг 9-р сарын 17-21нд зохион байгуулах бөгөөд энэхүү сургалт нь дээрх сургалтуудын Fast Track буюу Танилцуулга сургалт юм.

AUSTRALIA NEW ZEALAND INSTITUTE (ANZI) нь ажлын байран дээрх сургалтаар ажилтнуудын ур чадвар, мэдлэгийг дээшлүүлж, банк санхүүгийн салбарт ирээдүйн өрсөлдөх чадвар бүхий ажилтан, ажил олгогч бэлтгэх зорилготой, Австралийн их сургууль юм.

СУРГАЛТ АНГЛИ ХЭЛЭЭР МОНГОЛ ДАГАЛДАХ ОРЧУУЛГАТАЙ ЯВАГДАНА.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-06-16-нд, 13:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-06-16-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-05-08-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 40
Бүртгүүлсэн 32
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-06-15-нд, 12:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр Төлбөргүй
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
8
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил