Executive series "Repo" - FrontClear, Netherland

Монголбанк болон банк санхүүгийн салбарын гүйцэтгэх удирдлагуудын дугуй ширээний уулзалт

МУ-ын репо хэлцлийн зах зээл болон түүний мөнгөний зах зээлд оруулах хувь нэмрийн талаар төв банк болон бусад зохицуулагч нартай ярилцах уулзалт. Энэхүү уулзалтаар илрүүлэгдээгүй ямар боломжууд байна вэ, эдгээрийг боломжит болгохын тулд юу хийх вэ? Зохицуулалтын, хууль зүйн болон зах зээлийн дэд бүтцийн ямар хүндрэл, саад бэрхшээлүүд гарч болох вэ? зэргээс гадна дараах гол асуудлуудыг ярилцана:

  • “Netting” хийх хууль зүйн зохицуулалт
  • Төлбөрийн эсрэг шилжүүлэх
  • Төлбөр тооцооны дэд бүтэц
  • Тогтмол орлоготой бүтээгдэхүүнүүд болон тэдгээрийн гүйцэтгэл

Энэхүү уулзалтыг албан бус хэлбэрээр зохион байгуулах бөгөөд бүс нутгийн болон олон улсын туршлагуудыг ярилцана. Уулзалтын эхлүүлэх танилцуулгыг Frontclear байгууллага болон Банк санхүүгийн академи хийх бөгөөд үүний дараагаар ICMA-ын мэргэжилтэн Mr.Comotto нь олон улсын репо хэлцлийн зах зээлийн талаарх тоймыг танилцуулна.

Уулзалт нь чөлөөт хэлэлцүүлэг дээр суурилах бөгөөд Frontclear болон бусад байгууллагын туршлагуудыг ярилцана.

Уулзалтын дараа 17:30 цагийн оройн зоогт зөвхөн урилгаар оролцоно.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-09-12-нд, 13:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-09-12-нд, 17:30 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-07-03-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 8
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-09-11-нд, 18:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 50'000₮
Байршил
Туушин зочид буудал, Сүлд танхим
ЕС А.Амарын Гудамж, Ulaanbaatar 14200, Mongolia
Туушин зочид буудал, Сүлд танхим
50'000 17
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил