Executive series: Talent management - HoT, Luxembourg

Байршил: Хаан банк цамхаг, 11-р давхар, "Тана зэс" сургалтын өрөө

EXECUTIVE SERIES АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭР ЯВАГДАНА.

Executives series Talent mgmt

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-10-08-нд, 16:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-10-08-нд, 19:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-09-03-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 23
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-10-05-нд, 15:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр Нийт 300,000 төг төлж, 3 хүртэлх удирдах ажилтан хамрагдах боломжтой.
Байршил
Khan Bank Tower
Bldg 6, Ulaanbaatar, Mongolia
Khan Bank Tower

Группын төлбөр

Оролцогчдын тоо Төлбөр/Оролцогч(₮)
1 300'000
2 150'000
3 100'000
300'000 2
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил