Complementary discussion - Internal audit

АНХААРАХ!
Та мэдээллээ АНГЛИ ХЭЛ дээр оруулна уу!

Люксембургийн House of Training байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд Банк Санхүүгийн Академи, Монголын Үндэсний Дотоод Аудиторуудын Холбоотой хамтран зохион байгуулж буй “Дотоод Аудит ба Хяналт” нээлттэй хэлэлцүүлэг.

Зорилго: Банк санхүүгийн салбарын дотоод аудитын онол, практикийн талаар санал солилцож, олон улсын болон дотоодын мэргэшсэн зөвлөхүүдтэй туршлага хуваалцах

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2017-06-16-нд, 18:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2017-06-16-нд, 20:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2017-05-25-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 50
Бүртгүүлсэн 15
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2017-06-16-нд, 18:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр Төлбөргүй
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
35
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил