Coach/Mentor - Хувь нийлүүлэгч банкууд

Ямар ч ажлын байранд ямар ч ажлыг гүйцэтгэхэд тухайн мэргэжилтнийг чиглүүлэн дасгалжуулах (Coaching), үлгэрлэн дагуулах (Mentoring) зайлшгүй хэрэгтэй байдаг. Харин энэхүү зааж чиглүүлэх ур чадвар нь удирдагч хүнд зайлшгүй байх чадвар төдийгүй зорилгынхоо төгсгөлд хүрэхэд дэмжиж өгдөг маш том мотивац юм. Бизнесийн орчинд, ялангуяа бизнесийн байгууллага дасгалжуулалтыг хэр сайн хийж байна гэдгээсээ шалтгаалан тухайн бизнес амжилттай сайн явах эсэх нь хамаардаг. Удирдах ажилтнуудад зориулан бусдыг дасгалжуулах, үлгэрлэн дагуулах чадвараа хөгжүүлэхэд нь зориулж, олон улсын туршлагатай мэргэжилтэнтэй хамтран зохион байгуулж буй сургалтад урьж байна.

Сургалтын агуулга:

  • Introduction
  • What is Mentoring & Coaching?
  • Differences & Application
  • Benefits of Mentoring & Coaching
  • Who can be Mentors, Coaches?
  • Specific Roles & Responsibilities
  • Critical Success Factors
  • Pitfalls to avoid
  • Measuring Results

Сургалт 2017 оны 7-р сарын 4-ний өдөр 9:00-17:30 цагт зохион байгуулагдана.

Сургагч багш: Нидерландын зөвлөх, хүний нөөцийн туршлагатай эксперт Jirko Bilik
Зорилтот бүлэг: Байгууллагын дунд шатны менежерүүд, удирдах ажилтнууд

PUM

Дээрх сургалтуудыг Банк санхүүгийн академийн урилгаар Монгол Улсад ажиллаж буй Нидерландын зөвлөх Jirko Bilik удирдан явуулна.

Сургагч багшийн танилцуулгыг ЭНД дарж үзнэ үү.

Сургалтууд англи-монгол дагах орчуулгатай явагдана.

Хүний нөөцийн чиглэлээр мэргэшсэн орчуулагч ажиллана.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2017-07-03-нд, 9:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2017-07-03-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2017-06-06-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 30
Бүртгүүлсэн 7
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2017-06-27-нд, 19:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 175'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
175'000 23
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил