Professional series [2017/09/08]

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2017-09-08-нд, 8:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2017-09-08-нд, 9:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2017-09-06-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 50
Бүртгүүлсэн 50
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2017-09-07-нд, 18:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр Төлбөргүй
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил