Complementary discussion - AML & CTF

АНХААР!
AML & CTF сургалтын оролцогчид бүртгүүлэх шаардлагагүйг анхаарна уу!

a4 agenda700new

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2017-10-27-нд, 14:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2017-10-27-нд, 16:30 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2017-10-18
Анги бүрдэлт 45
Бүртгүүлсэн 44
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2017-10-27-нд, 13:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр Төлбөргүй
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
1
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил