Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт

Сургалтын үндсэн төлбөр 300000₮ бөгөөд та 1-р сарын 26-ны дотор бүртгүүлж, төлбөрөө төлсөнөөр 50000₮-ийн хөнгөлөлт эдлээрэй.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-02-01-нд, 14:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-02-02-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-01-18-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 20
Бүртгүүлсэн 17
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-02-01-нд, 12:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 300'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
300'000 3
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил