COBIT5: Foundation - Empasoft

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-05-14-нд, 9:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-05-16-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-04-30-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 10
Бүртгүүлсэн 1
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-05-11-нд, 16:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 2'300'000₮
2'300'000 9
Бүртгэл хаагдсан